Arap

Canonical URI for this page: http://ottgaz.org/places/103

Placenames

ARAB عرب Şam

Placetype

Region

History

UnitYearParentParent linkNote
Vilâyet1517  Fethi Müteakip Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerini kapsayan bu vilâyet sonra eyâlet oldu.

Merkez

Wikidata:

Alternate representations

Atom, JSON, KML, KML (Neighborhood), RDF+XML, Turtle