Kaynaklar

From ottgaz.org
Revision as of 17:38, 16 August 2023 by Will (talk | contribs) (Created page with "== Sezen == İlk Ottgaz veri seti, Tahir Sezen'in "Osmanlı Yer Adları" kitabının ikinci baskısının (Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017) dönüştürülmesidir. İlk baskının dönüştürülmesi [https://github.com/whanley/Ottoman-Gazetteer Github Repository'de] ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ===Dönüşüm Üzerine İleri Notlar=== * 2023-01-16 Sezen'in Miladi karşılıklarını vermediği tüm Rumi tarihler Miladi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sezen

İlk Ottgaz veri seti, Tahir Sezen'in "Osmanlı Yer Adları" kitabının ikinci baskısının (Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017) dönüştürülmesidir.

İlk baskının dönüştürülmesi Github Repository'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Dönüşüm Üzerine İleri Notlar

  • 2023-01-16 Sezen'in Miladi karşılıklarını vermediği tüm Rumi tarihler Miladi tarihlere çevrildi.