Kaynaklar

From ottgaz.org
Jump to navigation Jump to search

Sezen

İlk Ottgaz veri seti, Tahir Sezen'in "Osmanlı Yer Adları" kitabının ikinci baskısının (Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2017) dönüştürülmesidir.

İlk baskının dönüştürülmesi Github Repository'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Dönüşüm Üzerine İleri Notlar

  • 2023-01-16 Sezen'in Miladi karşılıklarını vermediği tüm Rumi tarihler Miladi tarihlere çevrildi.