Sorgulama

From ottgaz.org
Jump to navigation Jump to search

Ottgaz Query Service (https://ottgaz.org/query/) aracılığıyla SPARQL sorgulamalarını çalıştırın.

Hatırlatma: Esnek arama wikibase.cloud'da devre dışı bırakıldığı için SPARQL şu anda büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Ad alanları

Bu ad alanlarını her sorgunun başında belirtin:

PREFIX og: <https://ottgaz.org/entity/>
PREFIX ogs: <https://ottgaz.org/entity/statement/>
PREFIX ogv: <https://ottgaz.org/value/>
PREFIX ogt: <https://ottgaz.org/prop/direct/>
PREFIX ogp: <https://ottgaz.org/prop/>
PREFIX ogps: <https://ottgaz.org/prop/statement/>
PREFIX ogpq: <https://ottgaz.org/prop/qualifier/>

Örnek Sorgulamalar

Etiket

Vilayet statüsüne sahip tüm bölgeler ve İngilizce dil etiketleri. git

SELECT ?vilayet ?vilayetLabel
WHERE
{
 ?vilayet ogt:P15 og:Q5.
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" }
}

Süre, başlangıç ve bitiş tarihleri

Başlangıç tarihi ve bölge türü ile her bölgenin başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki süre. run

SELECT ?regionLabel ?statusLabel (YEAR(?starttime) as ?start) (YEAR(?endtime) as ?end) ?duration
WHERE 
{
 ?region ogt:P6 og:Q1.
 ?region ogp:P15 ?statement.
 ?statement ogps:P15 ?status.
 ?statement ogpq:P7 ?starttime.
 OPTIONAL{?statement ogpq:P8 ?endtime.}
 OPTIONAL{?statement ogpq:P22 ?endtime.}
 BIND(year(?endtime)-year(?starttime) as ?duration )
  
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" }
}
ORDER BY desc(?duration)

Her yıl kurulan kaza sayısı

Her yıl kaç tane kaza kuruldu? run

SELECT ?year (COUNT (DISTINCT ?kaza) AS ?count)
WHERE 
{
 ?kaza ogt:P15 og:Q3.
 ?kaza ogp:P15 ?statement.
 ?statement ogps:P15 og:Q3.
 ?statement ogpq:P7 ?starttime.
 bind(year(?starttime) as ?year)
}
GROUP BY ?year
ORDER BY desc(?count)

Belirli bir yıldaki statü çeşitlerini sayın

Belirli bir yıl için, veri setinde her statüden kaç bölge bulunmaktadır? run

SELECT (COUNT (DISTINCT ?region) AS ?count) ?statusLabel
WHERE 
{
 ?region ogp:P15 ?statement.
 ?statement ogps:P15 ?status.
 ?statement ogpq:P7 ?starttime.
 OPTIONAL{?statement ogpq:P8 ?endtime.}
 OPTIONAL{?statement ogpq:P22 ?endtime.}
 #enter same year twice
 FILTER(YEAR(?starttime) <= 1600 && YEAR(?endtime) > 1600)
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" }
}
GROUP BY ?statusLabel
ORDER BY desc(?count)

1800 ve 1900 yılları arasındaki kaza sayıları

 • Bu sorgulama henüz çalışmıyor. * Aşağıdaki sorgulama 1750 ile 1760 arasındaki vilayetlerin sayısını vermektedir Stanislav Kralin'e yardımı için teşekkürler. [ run]
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
SELECT ?number (count(*) as ?count) {
 SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
?year wdt:P31 wd:Q21199 ; wdt:P1181 ?number
FILTER (?number >= 1750 && ?number <= 1760)
}
?vilayet ogt:P15 og:Q5.
?vilayet ogp:P15 ?statement.
?statement ogps:P15 og:Q5.
?statement ogpq:P7 ?starttime.
OPTIONAL{?statement ogpq:P8 ?endtime.}
OPTIONAL{?statement ogpq:P22 ?endtime.}
BIND (YEAR(?starttime) AS ?year1)
BIND (YEAR(COALESCE(?endtime, NOW())) AS ?year2)
FILTER (?number >= ?year1 && ?number <= ?year2)
}
group by ?number
order by ?number

1830 ile 1840 arasında sona eren Sancak statüleri

Bu sorgulama, bu süre zarfında birden fazla durum değişikliğine uğrarsa, bölgeyi birden çok kez sunar. run

SELECT ?sancak ?sancakLabel (YEAR(?starttime) as ?start) (YEAR(?endtime) as ?end) 
WHERE 
{
 ?sancak ogt:P6 og:Q1.
 ?sancak ogp:P15 ?statement.
 ?statement ogps:P15 og:Q4.
 ?statement ogpq:P7 ?starttime.
 OPTIONAL{?statement ogpq:P8 ?endtime.}
 OPTIONAL{?statement ogpq:P22 ?endtime.} 
 FILTER(YEAR(?endtime) >= 1830 && YEAR(?endtime) <= 1840) 
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" }
}
ORDER BY (?endtime)

Sancak mevkilerinin haritası

Bu, yalnızca mevkileri ve coğrafi konumu belirlenmiş sancakları gösterir. run

#defaultView:Map
SELECT ?sancakLabel ?seatLabel ?geo
WHERE 
{
 ?sancak ogt:P15 og:Q4.
 ?sancak ogt:P14 ?seat.
 OPTIONAL {?seat ogt:P10 ?geo.}
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" }
}

Vikiveri ile birleştirilmiş sorgulama

Ottgaz'daki her sancak için bu sorgu, Vikiveri'nin ait olduğunu söylediği vilayet veya eyaleti getirir. Yardımı için Lucas Werkmeister'a teşekkürler. run

PREFIX og: <https://ottgaz.org/entity/>
PREFIX ogt: <https://ottgaz.org/prop/direct/>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>

SELECT ?sancak ?sancakLabel ?vilayet ?vilayetLabel
WHERE {
 ?sancak ogt:P15 og:Q4 . # item must be a sanjak
 ?sancak ogt:P4 ?c . # finds reference URL to wikidata
 BIND(IRI(REPLACE(REPLACE(REPLACE(STR(?c), "Property:", ""), "/wiki/", "/entity/"), "https://", "http://")) AS ?wd_c) # produces proper URL for query form
 SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
  ?wd_c wdt:P131 ?vilayet . # finds containing vilayet in Wikidata
  SERVICE wikibase:label {
   bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en".
   ?vilayet rdfs:label ?vilayetLabel. # finds label in Wikidata
  }
 }
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en".
  ?sancak rdfs:label ?sancakLabel. # finds label in Ottgaz
 }
}