Yapı

From ottgaz.org
Jump to navigation Jump to search

Bölgeler

Ottgaz, şu alt sınıfları kullanarak bölgeleri tanımlar: idari bölgesel varlık (Q6420):

Caption text
Devlet düzeyi Birincil alt sınıflar Sayı İkincil alt sınıflar Sayı
Osmanlı İmparatorluğu'nun idari toprak birimi (Q1) vilayet (Q5)/ eyalet (Q496) 345 müstakil sancak 48
sancak (Q4) 1744
kaza (Q3) 7885
nahiye (Q2) 5413
Türkiye'nin idari bölgesel birimi (Q6419) Türkiye'nin vilayeti (Q6240) 116 yeni nâhiye (Türkiye) 77
ilçe (Türkiye) (Q6223) 1105 yeni belediye (Türkiye) 45
bucak (Türkiye) (Q6222) 1640 belediye (Türkiye Cumhuriyeti) 24
köy (Türkiye) (Q6226) 967
Diğer bölge eyâlet (diğer eyaletler) 57
sancak (diğer eyaletler) 43
kazâ (Yunanistan) 49 kazâ (diğer eyaletler) 70
nâhiye (diğer eyaletler) 45 nâhiye (Yunanistan) 32
köy (Yunanistan) 28 sancak (Yunanistan) 21

Yerleşimler

Merkezi

Ottgaz, aşağıdaki alt sınıfları kullanarak bölgesel merkezleri (veya başkentleri) tanımlar idari merkez (Q287):

Caption text
Devlet düzeyinde Birincil alt sınıflar Sayı
İdari merkez (Osmanlı) (Q6421) İl merkezi (Q498) 105
ilaltı merkezi (Q505) 200
kaza merkezi (Q6228) 193
kazaaltı merkez (Q6227) 76
sancak merkezi (Müstakil Sancak) 9
Türkiye vilayet merkezi (Türkiye) (Q6241) 18
ilçe merkezi (Turkey) (Q6236) 133
bucak merkezi(Turkey) (Q6238) 177
Diğer bölgeler kazâ merkezi (Yunanistan) 16

Diğer Yerleşimler

Alt sınıflar insani yerleşimler (Q497).

Diğer yerleşimler
Türkiye İngilizce Sayı
kasaba (Q6225) kasaba (Q6225) 388
başkent capital 52
şehir city 56
kent city 62
kale fortress 31
antik şehir 14
semt 16
hanlık 12
krallık 9

Diğer Sezen

Sezen diğer kategorileri daha az sayıda kullanır. Bunları yavaş yavaş entegre edeceğiz.

Other Sezen labels
status count
bölge 30
ada (Yunanistan) 23
eyâlet merkezi (diğer eyaletler) 26
köy 21
köy (diğer eyaletler) 17
vilâyet (diğer eyaletler) 13
kasaba (Türkiye Cumhuriyeti) 10
liman şehri (diğer eyaletler) 9
yeniden nâhiye 9
ada 8
eyâlet merkezi (Yunanistan) 8
mahalle 8
vilâyet merkezi (diğer eyaletler) 8
yeni kazâ 8
yeniden nâhiye (Türkiye Cumhuriyeti) 8
ada (diğer eyaletler) 7
antik şehir (diğer eyaletler) 7
bucak (Türkiye Cumhuriyeti) 7
devlet (diğer eyaletler) 7
kasaba (Yunanistan) 7
antik kasaba 6
emaret 6
eyâlet (Yunanistan) 6
kasaba (İskele) 6
kazâ merkezi (diğer eyaletler) 6
sancak merkezi (diğer eyaletler) 6
ülke 6
voyvodalık merkezi 6
devlet 5
eyâlet (Kontluk) 5
ilçe (Türkiye Cumhuriyeti) 5
vilâyet (Yunanistan) 5
vilâyet merkezi (Yunanistan) 5
yeniden kazâ 5
beylik merkezi 4
Kale, Nâhiye 4
muhtar idare 4
Takımada 4
Başşehir 3
Belde 3
Emaret Merkezi 3
kale (diğer eyaletler) 3
Kale ve Kasaba 3
Liman şehri 3
Müdüriyet 3
sancak (Türkiye Cumhuriyeti) 3
Başkent (Yunanistan) 2
Başkent, vilâyet 2
Boğaz 2
Eyâlet, Hanlık 2
Geçit 2
Hidivlik 2
İki köy 2
Kale ve Köy 2
Mahalle (Yunanistan) 2
Mezraa 2
Müstakil İdare 2
Özerk Beylik 2
Özerk Cumhuriyeti 2
Prenslik 2
Şehir ve Bölge 2
Tekrar Nâhiye 2
Yönetim bölgesi 2
Yönetim Merkezi 2
Yönetim Merkezi (diğer eyaletler) 2
Ada (Çanakkale girişinde) 1
Ada (Cezâyir-Seb’adan) 1
Ada (Nâhiye) 1
Ada ve Kasaba 1
Antik belde 1
Antik kent 1
Antik şehir (Yunanistan) 1
Bağımsızlık 1
Başkent (Türkiye Cumhuriyeti) 1
Belde, Nâhiye 1
Bir Köy 1
Bölge ve Devlet 1
Bucak Merkezi 1
Dalmaçya 1
Doğal liman (köy) 1
Dukalık 1
Emirlik 1
Eyâlet Dengi 1
Federasyon 1
Geçit (diğer eyaletler) 1
Hilâfet Merkezi 1
Hüyük 1
İdari bölge 1
İki Ülke 1
Irk ve Bölge 1
İslâmiyet Merkezi 1
İst. Belediyesi 1
İtibari eyâlet 1
Kale (iki adet) 1
kasaba (kale) 1
Kasaba ve Bölge 1
Kasaba ve tarihi şehir 1
kazâ (Ada) 1
kazâ (Dağ) 1
Kazâ Silifke 1
Kent (Liman) 1
Kırım oblastı (diğer eyaletler) 1
köy (Ayyıldız) 1
köy (Durusu köyü) 1
köy (Esbiyalu) 1
köy (Gümrük kapısı) 1
köy (iki adet) 1
köy (İluh Köyü) 1
köy (Kayköyü) 1
köy (Mersin köyü) 1
köy (Tarihi bir köy) 1
Köy iken 1
Köy ve Göl 1
Köyler grubu 1
Küçük Takımada 1
Liman kenti 1
Liva 1
Mahal 1
Mahal (Nâhiye) 1
Mahalle (Bembo) 1
Mahalle, Semt 1
Merkez Kenti 1
Mevki 1
Müdiriyet 1
Muhâfızlık 1
Muhasıllık 1
Muhtar bölge 1
Muhtariyet 1
Müşirlik 1
nâhiye (Ada) 1
nâhiye (Kabîle) 1
Nâhiyelik’ten düşmüş Köy 1
Niyabet 1
Nomos M. 1
Oniki ada 1
Oniki ada (Yunanistan) 1
Ova 1
Özerk Bölge 1
Özerklik 1
sancak merkezi (Yunanistan) 1
Sancak Merkezi İd. 1
Sancak Müstakil İd. 1
Şehir (Yunanistan) 1
Şehir (Semt) 1
Tarihi Kasaba ve Kazâ Merkezi 1
Tarihi Şehir 1
Tebriz 1
Tekrar Belediye 1
Üç Belde 1
Üç Nâhiye 1
Üçköy 1
Vaha 1
valilik 1
Vilâyet-i Sırkıntı-i Zîr 1
Yeni Belediye 1
Yeni Kazâ Merkezi 1
Yeni Nâhiye Merkezi 1
Yeniden vilâyet 1
Yönetim Müstakil 1